Svedectvá

Pozdrav Pán Boh,ďakujeme za krásnu púť v Šaštíne (r.2019), aj sv.omša, možnosť uctiť si takú vzácnu relikviu, aj prednáška bola veľmi silná a dostali sme veľa podnetov na zamyslenie... Prišiel aj jeden náš bývalý kňaz, keďže sme mu preposlali pozvánku a program, p.Mikula Peter, tak cez obednú prestávku sme mali s ním pekné stretnutie :-), vie, že sa zaňho modlíme, tak povedal, že akonáhle nás tam zbadal, obetoval sv.omšu za nás :-), bolo ti veľmi milé...neviem to tak pekne napísať, ale proste, že my sme sa tam išli modliť za nich a doniesli sme si koooopec milostí pre seba... Jednoducho náš Boh je úžasný a toto je požehnané dielo! Prajeme Vám všetko dobré, veľa síl! mamy zo Sered
 
Ďakujem spoločenstvu Modlitby za kňazov za túto aktivitu.. Farnosť Nemčiňany s obcami Nemčiňany, Malé Vozokany a Veľké Vozokany sa pripojila k pôstnej reťazi. Nech Vás Pán požehnáva! Stanislav G.
 
Sama se též připojuji. Přísný půst ze zdrav. důvodů nejsem schopna držet, ale budu se snažit co nejvíce alespoň v pátek. Jinak se pokusím každý den připojit tím, že vyřídím nějakou věc, kterou odkládám, nebo se mi nechce, nebo je mi nepříjemná ... V pátek mívám v našem kostele hodinovou adorační službu, tak více přidám na uvedený úmysl. Marie H. Brno
 
Srdečná vďaka patrí Vám, že ste sa nám ozvali a takto sme boli aj v našej farnosti zapojení do modlitieb za kňazov. Nedalo sa na to zabudnúť, keďže naši kňazi nám to často na sv. omši spomínali, slúžili sv. omše za seba aj za svojich spolubratov, mali sme adorácie, ružence, večeradlá, LD a mnoho modlitieb, pôstu a úmyslov za kňazov. Mne osobne, to pripomínalo ROK KŇAZOV na ktorý, rada spomínam. Z týchto modlitieb som cítila veľkú posilu a požehnanie pre našich kňazov aj pre nás ktorí sme boli takto spojení. S pozdravom a v láske Ducha Svätého. Vďaka. Alena.
 
Vďaka za spätnú väzbu modlitieb. Bola by som za to, keby sa ten pôst znovu zopakoval. Potrebujeme sa veľa modliť a obetovať za kňazov. Pán nech vám žehná. Sr. Magdalena, OSF
 
Pochválený buď Ježiš Kristus!!! Pán Boh nám dal silu, vytrvať a vďaka za všetky milosti ktoré našim kňazom udelil. Ak by sa konalo nie o podobné prosím dajte mi vedieť, rada sa opäť pripojím! Nech Vás žehná Pán!! Silvia
 
Patrim (patrila som) do spoločenstva MM vo farnosti partizánske, sipok. Bol to požehnaný čas, plný milosti, očisťovania, múdrosti a nadovšetko lásky. Dalo by sa písať veľa... Od júla t.r. som z vôle Pána v Čine s manželom a štyrmi deťmi. Neviem, ako dlho tu budeme žiť. Dovolím si v krátkosti opísať duchovne možnosti, ktoré tu máme: V obrovskej Číne je 27 rimskokatolíckych kostolov, z toho 2 sú práve v cca.15 miliónovej provincii, v ktorej žijeme. Vďaka Pánovi. Iba v jednom kostole je sv.omša slúžená v angličtine (nevieme po činsky, zatiaľ) a to raz do týždňa, o 14.hod. Keď je prikázaný sviatok, sv.omša v AJ nie je, v činštine je o 20.hod, čo je čas, kedy uspinkávam malé deti. Biblické hodiny, a každé iné duchovné aktivity sú len v čínštine. Nie je tu žiadne spoločenstvo pre malé deti. Nie je tu žiadne duchovné vedenie pre tinedžerov (dcérka 15, syn 13). Nie sú žiadne aktivity pre dospelých. Viem, že Pán nás bude viesť a obdarí nás duchovnými dobrotami. Vždy tak robil. Predsa len mocne prosím o modlitby, aby sme nevybočili z viery a nádeje, aby sme boli požehnaním pre tento kúsok zeme, ktorý nám Pán dočasne dal, ako povedal. ...ako veľmi sú potrebni kňazi, dobrí kňazi, svätí kňazi! ANNA
 
Za kňazov obetujem sv. omšu a Svätý ruženec. Zrieknem sa jedla bežného dňa a len raz cez deň zjem krajec chleba. Piť budem iba vodu. Budem sa modliť a postiť, pretože dobrých duchovných pastierov potrebujeme ako soľ. S pozdravom Lucia
 
Chci Vám z celého srdce poděkovat za Vaši ochotu nasazovat svůj život - obětovat se a postit - za nás kněze. Málokdo z věřících si uvědomuje jak je to důležité a potřebné. Ani mnohdy sami kněží nechápou o co tu jde. Vaše iniciativa se ke mně dostala od pana Vlčka, šéfredaktora časopisu Světlo, při nedávném setkání s ním. Pán Vlček by byl velice rád, kdybychom se k Vám připojili a začali se postit a obětovat také v Čechách a na Moravě. A tak hledáme jak do toho. Možná letos zvolíme modlitbu desátku růžence v měsíci říjnu spojenou s postem. p. Jiří
 
Vďaka, vaša akcia má veľkú hodnotu u Boha, aj u kňazov, aj keď nehovoríme o tom, ale pozehnania sú. Vďaka. + p. Frank
 
PBJK! Touto cestou Vás chceme uistiť, že do pôstu a modlitieb za kňazov v čase od 8.9. - 17.9. sa zapojili aj sestričky z Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta-satmárky vo Vrícku. Spolu je to 60 sestier. Nech Vás Pán žehná!
 
Veľmi dobrá akcia, super, že niečo také organizujete! Inak, to podujatie sa behom dňa vyšplhalo na najobľúbenejšie podujatie na Výveske :) Miriam
 
Som veľmi rada, že ste prejavili iniciatívu na pôstnu reťaz za kňazov. V dnešnej chaotickej dobe to veľmi potrebujú a my tiež, aby nás viedli v Duchu a v Pravde. Nech ich, Vás i celú Cirkev na Slovensku i vo svete ochraňuje naša nebeská matka Panna Mária, matka kňazov a patrónka našej krajiny. Viera
 
Pochválen buď Ježiš Kristus. Od septembra idem do kňazského seminára...chcem držať 40 dňový pôst a to takým spôsobom, že v stredy a piatky budem držať pôst o chlebe a vode a takisto na sviatok narodenia Panny Márie a okrem toho každý deň chcem sa modliť ruženec. Všetko s úmyslom za kňazov, nové povolania a tých čo sa pripravujú na kňazstvo.... s pozdravom Martin