Mons. Stanislav Zvolenský

Bratislavský arcibiskup - metropolita

Teším sa tejto iniciatíve a vyprosujem hojnosť Božieho požehnania a duchovných síl všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí sa k tejto cennej myšlienke pripoja.

 

Mons. Ján Babjak

Prešovský arcibiskup - metropolita

Podporujem túto myšlienku. Iste sa zapoja aj naši kňazi a celé farnosti. Vašej bohumilej akcii zo srdca žehnám.
 

Kateřina Lachmanová

spisovateľka a psychoterapeutka

 

o. Ján Buc

bývalý riaditeľ TV Lux

Je pre mňa veľkým povzbudením, že na Slovensku sú ľudia, ktorí prijali svoje poslanie v tom, že sa modlia za kňazov. Myslím, že je to dôležitá služba práve pre poslanie, ktoré ako kňazi máme žiť. Byť v prvej línii ohlasovania a budovania Božieho kráľovstva. Ďakujem aj za iniciatívu pôstu za nás kňazov. Potrebujeme to, teda ja určite. Modlím sa za všetkých, ktorí sa zapoja do tejto aktivity.
 

Antonín Randa

bývalý šéfredaktor Katolíckeho týdeníku a predseda združenia Cesta 121

Je to zajímavý nápad - každý z nás potřebuje modlitbu, ale lidé, kteří mají duchovně vést druhé, by měli mít naši podporu dvojnásob. Jak z praxe všichni víme, tento úkol bývá občas nad jejich síly a pak to končí špatně.
 

o. Rastislav Dluhý, CSsR

šéfredaktor časopisu Slovo medzi nami

Pôst a modlitbu Ježiš odporúčal ako účinný prostriedok pre skutočnú zmenu. Všetci túto zmenu potrebujeme, každý veriaci, laik aj kňaz.
 

Pavol Danko

tanečník a divadelník, moderátor

Veľa ľudí sa ma už pýtalo, či som nechcel byť kňazom. Ja sa vždy pousmejem a spomeniem si na kňazov, ktorých mi Boh poslal do cesty. Sú medzi nimi aj takí, cez ktorých mi Boh nahrádza pozemského otca, alebo bratov, ktorých nemám. Poznám ich dôverne... Sú v pastoračnom kolotoči a často jediné a najcennejšie spojenie s nimi je v modlitbe a v eucharistii. A preto sa za nich modlím... aspoň tak som s nimi.
 

Richard Vašečka

poslanec NR SR

Sme v duchovnom boji. Tí, čo stoja v prvých radoch a vedú nás, musia dostať našu duchovnú podporu. A tou je, podľa Ježišových slov, predovšetkým modlitba a pôst.