Púť za kňazov

22. október 2023

Bazilika Sedembolestnej Panny Márie, Šaštín Stráže

Program

  • 10:15 vystavenie relikvie sv. Františka Saleského, patróna médií
  • 10:30 sv. omša – celebruje o. arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský
  • 11:30 svedectvá
  • 13:00 krížová cesta za kňazov
  • 14:00​ prednáška: o. Ondrej Chrvala – programový riaditeľ TV Lux
  • 15:00 záver
  • 10:30 – 11:00 možnosť spovede
  • počas celej púte bude v kaplnke pri sakristii vystavený Pán Ježiš k poklone s úmyslom za posvätenie kňazov