ZRUŠENÉ !

Púť za kňazov

25. október 2020

Bazilika Sedembolestnej Panny Márie, Šaštín Stráže

Program

  • 9:30 privítanie pútnikov + vystavenie relikvie srdca sv. Vianneya
  • 9:45 krížová cesta za kňazov
  • 10:15 kapela MZK band + svedectvá
  • 11:00 sv. omša o. biskup Mons. Jozef Haľko
  • 12:00 obedná prestávka
  • 13:00 kapela MZK band
  • 13:30 príhovor – o. František Moško
  • 9:00 – 11:00 možnosť spovede
  • počas celej púte bude v kaplnke pri sakristii vystavený Pán Ježiš k poklone s úmyslom za posvätenie kňazov